Moduł wyjść przekaźnikowych – HE 5826

Start / Produkty / Moduł wyjść przekaźnikowych – HE 5826

Moduł wyjść przekaźnikowych – HE 5826

Kategoria:

4 x wyjście przekaźnikowe, bezpotencjałowy zestyk przełączny

 

 

  • z diodą LED do wyświetlania stanu

 

  • galwanicznie izolowane wyjścia

 

  • Wymiana modułu podczas pracy (pod napięciem „Hot Swap”)
Karta katalogowa DE Instrukcja DE

Moduł wyjść przekaźnikowych HE 5826

 

Moduł wyjść przekaźnikowych HE 5826 steruje maksymalnie czterema sygnałami z magistrali nadrzędnej i przekazuje je do podłączonych systemów lub instalacji poprzez cztery bezpotencjałowe styki przełączające. Logika wyjściowa może być indywidualnie odwrócona. Komunikacja z łącznikiem magistrali odbywa się poprzez asynchroniczne łącze szeregowe RS485.

 

Stan sygnału wyjść przekaźnikowych jest wyświetlany za pomocą diod LED stanu. Wyjścia i obszar logiczny są od siebie odizolowane galwanicznie. Błędy modułu oraz błędy w przypadku przeciążenia, zwarcia lub braku zasilania są wykrywane i wyświetlane.

W przypadku błędu wyjścia przełączają się do wcześniej zdefiniowanego stanu bezpiecznego (Fail Safe).

 

Specyfikacja techniczna

ON 5826
typ modułu Moduł wyjść przekaźnikowych HIMOD 4 x REL
zasilacz przez wewnętrzną magistralę T: 24 V DC / 7,5 V DC
pobór energii maks. 100 mA przy 24 V / maks. 50 mA przy 7,5 V
izolacja elektryczna 2300 V rms [(zasilanie, logika) / na przekaźnik]
wyjście przekaźnikowe
  zasada Bezpotencjałowy styk przełączny, logika może być odwrócona
  materiał kontaktowy AgNi
  mechanizmy ochronne zewnętrzne środki ochronne wymagane w razie potrzeby
  bezpieczny w razie awarii Przejście wyjść do stanu bezpiecznego w przypadku wystąpienia błędu
zdolność przełączania
  Sygnały AC maks. = 250 V, I maks. = 5 A
  Sygnały prądu stałego maks. = 30 V, I maks. = 5 A
wskaźnik diagnostyczny
  4 żółte diody LED Stan wejść
  1x 2 kolorowa dioda LED stan modułu
technologia połączeń Zaciski śrubowe/wtykowe, przekrój przewodu 0,2…2,5 mm²
Zaciski sprężynowe/wtykowe, przekrój przewodu 0,2…2,5 mm²
Waga 150g

Zastrzega się błędy i zmiany