Sterownik Elektrozaworów HE 5721FP

Start / Produkty / Sterownik Elektrozaworów HE 5721FP

Sterownik Elektrozaworów HE 5721FP

Kategoria:

Urządzenie sterujące HE 5721 służy do impulsowego załączania zaworów magnetycznych w przemysłowej technice odpylania. Układ sterujący realizuje liczne funkcje sterownicze i kontrolne. Układ zawiera moduł pomiaru i regulacji za pomocą ∆P. Oczyszczanie może być, w zależności od wyboru, sterowane czasowo albo za pomocą ∆P, poprzez nastawienie progów przełączania albo czasów przerw. Zawory s kontrolowane na za duży prąd (zwarcie) i na przerwę w połączeniach. Jako opcja może być też zrealizowana elektromechaniczna kontrola za pomocą przełącznika ciśnieniowego. Za pomocą rozszerzenia P można też kontrolować maksymalne ciśnienie różnicowe. Do wysterowania urządzeń kontrolujących przepływ wydalanego pyłu służy (jako opcja) przekaźnik z nastawianym czasem dodatkowym.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy z napięciem zmiennym 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz. Jako opcja możliwe jest zamówienie urządzenia na napięcie stałe 24 VDC

TEST-Przycisk S1:     Uruchamia oczyszczanie następnego zaworu, kończy przerwę przy aktualnym zaworze.

Przy ”Gesamtzyklus” (cykl całkowity) trwa oczyszczanie aż do ostatniego zaworu.

Diody świecące:         Praca (zielona) albo zakłócenie (czerwona)

Oczyszczanie albo oczyszczanie dodatkowe (żółta)

Pulsacja dla każdego zaworu (czerwona)

Uszkodzony zawór:   Czerwona dioda od odpowiedniego zaworu miga.

Przyczyna: za duży prąd, przerwa albo błąd przy mechanicznej kontroli zaworów z przełącznikiem ciśnieniowym.

3.2 Wejścia

Analogowe: Start albo wejście ∆p 0(4)-20 mA

Sygnał analogowy jest mierzony pomiędzy zaciskami 17+ i 18- (masa).

Klemę 16 można wykorzystać jako pomocnicze źródło prądowe (25 mA).

Sterowanie czasem: Zw. 16 i 17 połączone

Cyfrowe:

Zezwolenie (kontakt zamknięty) / Stop gotowości do pracy (kontakt otwarty)

Oczyszczanie dodatkowe (impuls załączający)

Pokwitowanie meldunku o zakłóceniu (impuls załączający)

Przełącznik ciśnieniowy do mechanicznej kontroli funkcjonowania

zaworów

Wejścia są aktywne w momencie zwarcia do masy (zacisk 18).

3.3 Wyjścia

Zawory:                       1…12 przy 24 V = / 1A (rozszerzalne na 1…24 zawory)

Wyjścia „+“ maja wspólny potentiał

Przekaźniki:                Obciążalność kontaktów 250 V ~ / 5 A

  • przełączający “ Praca/ Meldunek o zakłóceniu” (fail-safe-załączenie)

zwierający meldujący oczyszczanie