Moduł wejść/wyjść analogowych - HE 5836

Start / Produkty / Moduł wejść/wyjść analogowych – HE 5836

Moduł wejść/wyjść analogowych – HE 5836

Kategoria:

HE 5836 to moduł kombinowany: rejestruje dwa standardowe sygnały analogowe (prąd lub napięcie) z nadrzędnego systemu magistrali i przesyła je do poziomu procesu i odwrotnie z poziomu procesu do systemu magistrali

 

  • 2 wejścia analogowe (do wyboru prąd/napięcie)
  • 2 x wyjścia analogowe (do wyboru prąd/napięcie)
  • Izolacja galwaniczna wejść
  • Cykl pomiarowy 160 ms

 

 

 

karta katalogowa DE Karta katalogowa EN Instrukcja DE

Moduł wejść/wyjść analogowych HE 5836 rejestruje zarówno dwa standardowe sygnały analogowe (prądowe lub napięciowe) z systemu magistrali nadrzędnej i przekazuje je do poziomu procesowego, jak również dwa standardowe sygnały analogowe z poziomu procesowego, które są przekazywane do system magistrali wyższego poziomu. Komunikacja z łącznikiem magistrali odbywa się poprzez asynchroniczne łącze szeregowe RS-485.

 

Stan sygnału wejść jest wyświetlany za pomocą diod LED stanu. Obszary napięcia zasilania, magistrali komunikacyjnej, logiki i wejść są od siebie galwanicznie odizolowane. W przypadku wystąpienia błędu moduły pracują z wcześniej zdefiniowanymi wartościami błędów w celu zapewnienia bezpiecznego sterowania procesem (fail safe).

 

Specyfikacja techniczna

ON 5836
typ modułu Analogowy moduł kombinowany HIMOD 2 x AI, 2 x AO
zasilacz przez wewnętrzną magistralę T: 24 V DC /
7,5 V DC
pobór energii maks. 200 mA przy 24 V / maks. 55 mA przy
7,5 V
izolacja elektryczna 2300 V rms [(zasilanie, logika) / kanał 1, 2 /
kanał 3, 4]
Wejście napięciowe / prądowe
  Zakres wartości -10…+10V, -5…+5V,
-1…+1V / -20…+20mA
  impedancja wejściowa Wejście napięciowe: R > 1 MΩ / wejście prądowe: obciążenie 50 Ω
Rozdzielczość konwertera /
czas konwersji
16 bitów / 160 ms
charakterystyczne odchylenie   ≤ 0,1%
wpływ temperatury   ≤ 0,1%
wskaźnik diagnostyczny
  8 żółtych diod LED Stan wejść
  1x 2 kolorowa dioda LED stan modułu
technologia połączeń Zaciski śrubowe/wtykowe, przekrój przewodu 0,2…2,5 mm²
Zaciski sprężynowe/wtykowe, przekrój przewodu 0,2…2,5 mm²
Waga 150g

Zastrzega się błędy i zmiany