Moduł wejściowy TC - HE 5841

Start / Produkty / Moduł wejściowy TC – HE 5841

Moduł wejściowy TC – HE 5841

Kategoria:

Moduł wejściowy TC HE 5841 rejestruje do dwóch analogowych wartości pomiarowych z termopar i przesyła je do systemu magistrali wyższego poziomu

 

  • Wyświetlanie stanu sygnału za pomocą diody LED
  • Wymiana modułu podczas pracy (pod napięciem „Hot Swap”)

 

 

Instrukcja DE karta katalogowa DE Karta katalogowa EN

Komunikacja z łącznikiem magistrali odbywa się poprzez asynchroniczne łącze szeregowe RS-485.
Kompensację zimnego złącza można dodać ze stałą wartością lub ze zmierzonym zimnym złączem.

 

Stan sygnału wejść jest wyświetlany za pomocą diod LED stanu. Obszary napięcia zasilania, magistrali komunikacyjnej, logiki i wejść są od siebie galwanicznie odizolowane. W przypadku wystąpienia błędu moduły pracują z wcześniej zdefiniowanymi wartościami błędów w celu zapewnienia bezpiecznego sterowania procesem (fail safe).

 

Specyfikacja techniczna

ON 5841
typ modułu Moduł wejściowy HIMOD TC 2 x TC
zasilacz przez wewnętrzną magistralę T: 24 V DC / 7,5 V DC
pobór energii maks. 65 mA przy 24 V / maks. 60 mA przy 7,5 V
izolacja elektryczna 2300 V rms [(zasilanie, logika) / kanały]
termoelement
  typ czujnika Typ L, J, K, N, S, R, T, E, B, W, 80mV
  Zakres temperatury każdy w określonym obszarze czujnika
Rezolucja 0,1 K/80 mV Typ: 3 μV
dokładność Typ ≤ 2 K / 80 mV: ≤ 0,1%
dryft temperaturowy ≤0,08%/10 tys
Rozdzielczość konwertera /
czas konwersji
16 bitów / 160 ms
wykrywanie błędów Wykrywanie uszkodzenia czujnika/zwarcia
kompensacja zimnego złącza przełączane jako wartość stała lub wartość mierzona
wskaźnik diagnostyczny
  2 żółte diody LED Stan wejść
  2x czerwone diody LED awaria czujnika
  1x 2 kolorowa dioda LED stan modułu
technologia połączeń Zaciski śrubowe/wtykowe, przekrój przewodu 0,2…2,5 mm²
Zaciski sprężynowe/wtykowe, przekrój przewodu 0,2…2,5 mm²
Waga 150g

Zastrzega się błędy i zmiany