Moduł RTD - HE 5840

Start / Produkty / Moduł RTD – HE 5840

Moduł RTD – HE 5840

Kategoria:

Moduł wejść RTD rejestruje do czterech sygnałów analogowych z termometrów rezystancyjnych i przesyła je do nadrzędnego systemu magistrali

 

  • 4 x wejścia temperaturowe dla termometrów rezystancyjnych

 

  • Izolacja galwaniczna wejść

 

  • Rozdzielczość konwertera 16 bitów

 

  • Wymiana modułu podczas pracy (pod napięciem „Hot Swap”)
Instrukcja DE Karta katalogowa DE Karta katalogowa EN

 

Komunikacja z łącznikiem magistrali odbywa się poprzez asynchroniczne łącze szeregowe RS-485.

Stan sygnału wejść jest wyświetlany za pomocą diod LED stanu. Połączenie czujników za pomocą technologii 3-przewodowej kompensuje wpływ długości kabla. Każde wejście posiada regulowany filtr pierwszego rzędu do wygładzania mierzonej wartości. Wejścia pomiarowe są galwanicznie izolowane od logiki. Są ze sobą połączone galwanicznie.

 

Wpływy miejsca instalacji można skompensować wartością offsetu. Aby zapewnić niezawodną kontrolę procesu w przypadku błędu, moduły kontynuują pracę z wartościami błędów. Wartości te można dowolnie definiować, co oznacza, że nie tylko przebieg procesu może przebiegać w kontrolowany sposób; w ten sposób można również uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

 

Specyfikacja techniczna

ON 5840
typ modułu Moduł wejściowy HIMOD RTD 4 x RTD
zasilacz przez wewnętrzną magistralę T: 24 V DC /
7,5 V DC
pobór energii maks. 50 mA przy 24 V / maks. 55 mA
przy 7,5 V
izolacja elektryczna 2300 V rms [(zasilanie, logika) / kanały]
termometr oporowy
  typ czujnika Pt100/Pt1000/Ni100/Ni1000/
KTY 11-6
  rodzaj połączenia każdy z technologią 3-przewodową
  Zakres temperatury Typ Pt: -200…850°C /
Typ Ni: -60…300°C / KTY: -50…125°C
  pomiar prądu Pt100/Ni100: 500μA / Pt1000/Ni1000/
KTY: 50μA
dokładność ≤ 1 tys
dryft temperaturowy ≤0,08%/10 tys
Rozdzielczość konwertera /
czas konwersji
16 bitów / 160 ms
wykrywanie błędów Wykrywanie przerwy / zwarcia czujnika
korekta wartości mierzonej niepożądane wpływy można skompensować wartością przesunięcia
wskaźnik diagnostyczny
  4 żółte diody LED Stan wejść
  4 x czerwone diody LED awaria czujnika
  1x 2 kolorowa dioda LED stan modułu
technologia połączeń Zaciski śrubowe/wtykowe, przekrój przewodu 0,2…2,5 mm²
Zaciski sprężynowe/wtykowe, przekrój przewodu 0,2…2,5 mm²
Waga 150g

Zastrzega się błędy i zmiany