Automatyzacja

Start / Automatyka / Automatyzacja

Dzięki naszym komponentom automatyki oferujemy pełną swobodę planowania i elastyczność w zakresie bezpiecznego, niezawodnego i skutecznego sterowania systemami.

– Otwarte standardy
– Upraszcza tworzenie aplikacji
– Upraszcza procesy produkcyjne
– Nasze produkty można idealnie zintegrować ze standardowymi systemami –
magistrali obiektowej. Oferują również ogromny potencjał oszczędności w kosztach systemu i instalacji.

– Zmniejsza koszty systemu i instalacji
– Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika
– Najlepszy serwis i wsparcie

EasyTool MFC

Moduł DMS – HE 5861

Moduł RTD – HE 5840

Moduł wejść analogowych – HE 5830

Moduł wejść analogowych – HE 5831

Moduł wejść analogowych – HE 5832

Moduł wejść cyfrowych – HE 5820

Moduł wejść cyfrowych – HE 5822

Moduł wejść/wyjść analogowych – HE 5836

Moduł wejściowy TC – HE 5841

Moduł wyjść analogowych – HE 5835

Moduł wyjść cyfrowych – HE 5825