Dział automatyki
Start / Automatyka

Dział automatyki obejmuje sterowniki elektrozaworów HESCH, regulatory różnicy ciśnień i przetworniki różnicy ciśnień HESCH oraz automatykę HIMOD HESCH.

Sterowniki zaworów elektromagnetycznych firmy HESCH służą do sterowania zaworami w przemysłowym procesie odpylania. Inteligentne urządzenia firmy HESCH znaczenie wpływają na redukcję wartości emisji zanieczyszczeń powietrza i kosztów energii. Oferujemy Państwu szeroki wybór sterowników zarówno dla nowych urządzeń, jak również w celu podwyższenia funkcjonalności istniejących instalacji filtrów tkaninowych. Od niedrogich, małych sterowników do odkurzaczy przemysłowych lub filtrów górnych zbiorników do profesjonalnego sterowania czyszczeniem dużych przemysłowych systemów filtrów, takich jak te stosowane w cementowniach, elektrowniach i spalarniach odpadów. Wszystkie sterowniki mają możliwość testu poszczególnych zaworów, cykliczne oczyszczanie i doczyszczanie. Urządzenia w wersji w obudowie dopuszczone są do montażu w strefie 22.

Oferujemy urządzenia pomiarowe różnicy ciśnień dla oceny ciśnień gazowych. Reprezentując producenta bardzo czułych regulatorów różnicy ciśnień o typowych zakresach od kilku milibarów do 1 bar, możemy również zaoferować odpowiednią pomoc techniczną. Typowe zastosowania obejmują wykrywanie i późniejsze obliczenia strumienia objętości rurociągu lub stanu systemu filtracyjnego. Konfigurujemy zakres pomiarowy dokładnie z Państwa oczekiwaniem i oferujemy na życzenie odpowiednią ocenę.

W naszej ofercie są również moduły HIMOD (High Intelligent MOD), konfigurowalne moduły wejść / wyjść dla wszystkich popularnych standardów komunikacji, takich jak ProfiBus, CANopen,
ModBus i Ethernet. W trakcie rozwoju systemu HIMOD-I/O nacisk został położony na wdrożenie kontroli i regulacji procesu.  Moduły są wyposażone we własną inteligencję i możliwość wstępnego przetwarzania sygnałów. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności każdy moduł może być łatwo zaadaptowany dla konkretnych zastosowań klienta. Inteligentny field bus system integruje się perfekcyjnie z każdym typem procesów dzięki standardom CANopen, Profibus-DP, Modbus i Ethernet.

Adapter przyłączeniowy różnicy ciśnień

EasyTool MFC

Jednostka sterująca HE 5731

Kontrola czyszczenia HE 5750

Moduł DMS – HE 5861

Moduł RTD – HE 5840

Moduł wejść analogowych – HE 5830

Moduł wejść analogowych – HE 5831

Moduł wejść analogowych – HE 5832

Moduł wejść cyfrowych – HE 5820

Moduł wejść cyfrowych – HE 5822

Moduł wejść/wyjść analogowych – HE 5836