Sterowanie zaworami — HE 5731 (modułowy)

Start / Produkty / Sterowanie zaworami — HE 5731 (modułowy)

Sterowanie zaworami — HE 5731 (modułowy)

Możliwość modułowej rozbudowy do 64 wyjść zaworowych
-Czytelne symbole dla intuicyjnej obsługi za pomocą klawiszy membranowych
-Szybkie uruchomienie dzięki niewielkim pracochłonnym okablowaniu i bezśrubowej technice przyłączeniowej
-Możliwość rozbudowy do 64 wyjść zaworowych
-Czyszczenie różnicowe lub sterowane czasem

Instrukcja DE Instrukcja EN Karta katalogowa DE

Sterowanie zaworami z oddzielną jednostką operacyjną i sterującą. Idealny do montażu szaf sterowniczych.
Podstawowe urządzenie HE 5731 umożliwia sterowanie zależne od czasu lub różnicy ciśnień 16 elektrozaworów w instalacjach odpylania.

 

Jednostka sterująca HE 5731
-Parametryzacja bez menu i programowania
-Obsługa za pomocą klawiszy membranowych
-Intuicyjna obsługa dzięki czytelnym symbolom i wskaźnikowi różnicy ciśnień
-Trzycyfrowy wyświetlacz cyfrowy
-Bezśrubowa technologia połączeń
-Wersja urządzenia dostępna również jako sterowanie czasowe

 

Możliwość rozbudowy modułowej
Dzięki trzem jednostkom rozszerzającym można sterować 64 zaworami. Zawory są aktywowane sekwencyjnie i monitorowane pod kątem przetężenia i przerwy w obwodzie.

intuicyjna obsługa
Niezależne językowo oznaczenia symboli umożliwiają stosowanie sterownika na całym świecie.

-Czytelny wyświetlacz stanu z diodami LED
-Prosta obsługa bez skomplikowanych struktur menu

Zewnętrzny pomiar różnicy ciśnień
Różnica ciśnień mierzona jest zewnętrznie i przekazywana do regulatora nadrzędnego w postaci sygnału 4…20 mA (nie dotyczy urządzeń z czystą regulacją czasową). Sygnał można podłączyć zarówno do jednostki nadrzędnej, jak i do jednej z jednostek rozszerzających. Istnieje również możliwość wykorzystania sygnału 4…20 mA m.in. B. aby połączyć się z zewnętrznym urządzeniem wyświetlającym. W tym celu urządzenie wyświetlające jest połączone szeregowo z przetwornikiem różnicy ciśnień ( np. HE 5409) zgodnie ze schematem połączeń. Jeżeli wymagana jest izolacja galwaniczna, należy zastosować wzmacniacz separacyjny (np. HE 501/HE 502).

 

Wygodna parametryzacja
Sterowanie można parametryzować za pomocą klawiatury membranowej lub opcjonalnie za pomocą oprogramowania EasyTool Controls. Dzięki EasyTool Controls zestawy danych parametrów można szybko i łatwo przesyłać do sterownika. Jest to szczególnie wygodne, gdy kilka sterowników musi być załadowanych tymi samymi zestawami danych.

 

Praktyczne: Elastyczna instalacja w celu zmniejszenia okablowania
Modułowa koncepcja HE 5731 umożliwia instalację jednostki sterującej oddzielnie od jednostki operacyjnej. Jednostka sterująca może być zamontowana w odległości do 100 metrów od jednostki sterującej, tak aby jednostka sterująca znajdowała się w polu widzenia użytkownika. Zawsze ma na widoku wskaźnik stanu i może szybko zareagować w razie potrzeby. Jednostka sterująca wraz z przyłączami zaworów pozostaje blisko zaworów, co znacznie zmniejsza ilość okablowania .

 

Użytecznym dodatkiem do sterownika jest dostępny oddzielnie zestaw przyłączeniowy z odpowiednimi dławikami kablowymi oraz kable z wtyczkami zaworowymi, które są wstępnie zmontowane w różnych długościach.

 

Specyfikacja techniczna

ON 5731
Przeznaczenie Sterowanie elektrozaworem do czyszczenia przemysłowych systemów filtracyjnych
kończy • HE 5731 w kompaktowej obudowie jako sterownik nadrzędny z
maksymalnie 16 wyjściami zaworowymi
napięcie zasilania • 100…240 VAC / 50…60 Hz
• 24 VDC ±10% (opcja) bardzo niskie napięcie bezpieczne (SELV)
Jednostki rozszerzające są zasilane ze sterownika nadrzędnego
pobór energii 30 VA przy sterowaniu 100…240 V AC
Maks. 30 W ze sterowaniem 24 V DC
zawory 24 VDC, maks. 1 A
16 zaworów na urządzenie, 64 zawory na system
czas pulsu Regulowany w zakresie 0,01…9,99 sekundy
przerwa Regulowane 1,0…999 sekund
Reklama Wyświetlacz 7-segmentowy, 3 cyfry, wysokość 14 mm, biały
do wskazań różnicy ciśnień / zaworów,
wartości parametrów i alarmów
diody LED 14 diod LED do wyświetlania stanu, 16 diod LED do
wyświetlania różnicy ciśnień
Klucze Ustawienie wartości: PARA (ESC), przycisk UP, DOWN, ENTER, TEST
wejście analogowe 4…20 mA + zasilanie czujnika dla
czujnika różnicy ciśnień, 24 VDC maks. 80 mA
wejścia cyfrowe Uruchom, po czyszczeniu, zwolnij
wyjście przekaźnikowe 1 styk przełączny 250 VAC, 5 A jako kombinacja pracy i awarii m
interfejsy Urządzenie USB typu B do zapisu i odczytu parametrów
(wymagany adapter USB/TTL)
RS 485 jako wewnętrzna magistrala komunikacyjna
Odstępy i
drogi upływu
Stopień zanieczyszczenia 2, kategoria przepięciowa II
kompatybilność elektromagnetyczna Emisja zakłóceń: DIN EN 61000-6-4
Odporność na zakłócenia: DIN EN 61000-6-2
wymiary obudowy
Modułowy (montaż panelowy) 200×122×30mm
Modułowy (jednostka sterująca) 192×128×63mm
Zestaw przyłączeniowy do kompaktowej obudowy 3 × M32 × 1,5 z wieloma wkładkami uszczelniającymi dla 6 przewodów
3 × M16 × 1,5 do zasilania i komunikacji
Połączenia elektryczne Zasilanie: przekrój sztywny/elastyczny: maks. 2,5 mm2, elastyczny:
maks. 2,5 mm2 bez tulejki
Reszta: przekrój sztywny: maks. 1,5 mm², elastyczny: maks. 0,75
mm² z tuleją
Montaż Obudowa do montażu panelu sterowania, pozycja montażu pionowa
Jednostka sterująca : szyna standardowa
Warunki środowiska
klimatyczny
  składowanie – 20°C…+ 70°C
  transport – 25°C…+ 85°C
  Operacja Modułowa
• -20°C…+50°C
• Brak atestu EX
  wilgotność względna Wilgotność względna 95%, kondensacja niedozwolona, KUF
zgodnie z DIN 40400

Zastrzega się błędy i zmiany